Referenties Malsen Contracting

Malsen Sport & Civiel rondde de afgelopen jaren veel projecten succesvol af.

Project: Sportpark AVV Zeebrugia – 2016 – 2017
Omschrijving: Realisatie nieuw kunstgrasveld hoofdveld bij AVV Zeeburgia. De terreininrichting van de nieuwbouw van AVV Zeeburgia. Verharding en riolering en groen inrichting.

Project: Tijdelijke rechtbank Amsterdam – 2016
Omschrijving: Realisatie infra rondom de tijdelijke rechtbank te Amsterdam ivm de renovatie en herinrichting van het terrein van de tijdelijke rechtbank.

Project: Sportparken Amsterdam – 2016
Omschrijving: Realisatie nieuw kunstgrasveld bij AFC Taba met herinrichting infra op de accommodatie van AFC Taba, Renovatie van kunstgrasvelden bij GZMM.

Project: Sportpark Blankensteijn – 2015
Omschrijving: Interimprojectleider voor aan te leggen sportvelden in Vianen.

Project: Sportvelden Haarlemmermeer – 2015
Omschrijving: Interimprojectleider voor de renovatie van vier kunstgrasvelden in de Haarlemermeer.

Project: Vernieuwing sportcomplex tennisvereniging GLTC Geldermalsen – 2014/2015
Omschrijving: Voor Tennisvereniging GLTC begeleidde Malsen de voorbereiding en de uitvoering van de vernieuwing van het sportcomplex.

De bestaande zes banen kregen een nieuwe toplaag van kunstgras en ze werden anders gepositioneerd. Door de verbetering van de indeling, komt het clubgebouw nu beter tot zijn recht.

Project: Hybride sportvelden Papendrecht – 2014
Omschrijving: Malsen begeleidde als interimprojectleider de realisatie van drie hybride sportvelden bij voetbalverenigingen vv Papendrecht en vv Drechtstreek.

Met de aanleg van drie XtraGrass sportvelden is voor deze clubs het capaciteitsprobleem op het complex opgelost. Door de combinatie van kunstgras en natuurgras wordt het beste van twee werelden gecombineerd.

Project: Nieuw kunstgrasveld JSV Nieuwegein – 2014
Omschrijving: Als interimprojectleider begeleidde Malsen de aanleg van een nieuw kunstgrasveld, compleet met nieuwe hekwerken en inrichting.

Project: Nieuwbouw RKSV Margriet in Oss – 2014
Omschrijving: Malsen zorgde als interimprojectleider voor de realisatie van een nieuw sportcomplex. De accommodatie is compleet aangepast, met twee nieuwe kunstgrasvelden, twee natuurgrasvelden met ledverlichting, waterpartijen en een nieuwe parkeervoorziening.

Project: Sportpark de Zanderij in Hillegom
Omschrijving: Malsen begeleidde de totale renovatie van drie kunstgrasvelden waaronder een semi-waterveld, vijf natuurgrasvelden, een atletiekbaan, groenvoorziening en de complete infra op en rond het complex met verhardingen, riolering en bruggen.

Project: Verplaatsing en herinrichting van het sportcomplex Mesecosa Universiteit Utrecht / Sportcentrum Mesecosa
Omschrijving: Malsen begeleidde het aanleggen van twee hockeyvelden (zand ingestrooid en semi-waterveld), een voetbalveld met kunstgras, een natuurgrascombiveld, een rugby- en scrumveld met natuurgras, vervangend water en bruggen en het aanleggen van toevoerwegen.

Project: Tenniscomplex T.V. Capelle in Capelle aan den IJssel
Omschrijving: Malsen realiseerde een nieuw complex voor de tennisvereniging met:

 • veertien tennisbanen (tennisrood) met een lichtgewichtconstructie in verband met de slechte bodemgesteldheid
 • nieuwe waterpartijen met beschoeiing en duikers voor de waterhuishouding
 • toegangsweg
 • terrassen met dubbelfunctie van tribune
 • nutsvoorzieningen voor de accommodatie

Project: Sportcomplex Papelaan in Weesp
Omschrijving: Malsen begeleidde de realisatie van een geheel nieuw complex voor F.C. Weesp met een combiveld voor voetbal en korfbal en een nieuwe accommodatie voor muziekvereniging de Adelaar en turnvereniging WVGV.

Voorzieningen:

 • drie AKAM-kunstgrasvelden
 • hoofdveld met natuurgras inclusief beregening
 • combiveld voor korfbal en openbaar gebruik
 • vervangend water met diverse waterpartijen en duikers
 • infra met rioleringssystemen voor vuil- en hemelwater
 • parkeerplaatsen met verlichting
 • groenvoorziening

Project: Kunstgrasvelden gemeente Utrecht
Omschrijving: Aanleggen van vijf AKAM-kunstgrasvelden.

Project: Tenniscomplex T.V. Kudelstaart
Omschrijving: Voor deze tennisclub realiseerde Malsen een nieuwe accommodatie met:

 • acht kunstgrasbanen
 • speeltuin
 • oefenbaan
 • oefenkooi met oefenmuur
 • infra met rioleringssystemen voor vuil- en hemelwater
 • vervangend water met bruggen en duikers
 • dijklichaam met een fietspad rondom het complex
 • parkeerplaats
 • geasfalteerd basketbalveld
 • nutsvoorzieningen voor clubgebouw

Project: Diverse velden in Gouda
Omschrijving: Malsen legde in Gouda kunstgrasvelden aan voor:

 • v. Gouda
 • Ona boys
 • GC&FC Olympia
 • Goudse Mixed Hockey Club

Project: Ypenburg
Omschrijving: Malsen maakte voor verschillende deelplannen in Ypenburg gebieden bouw- en woonrijp, onder andere met verhardingen, speeltuinen, groenvoorziening en de aanleg van riolering voor vuil- en hemelwater en de aansluiting daarvan op het hoofdriool.

Project: TU Delft
Omschrijving: De herinrichting en realisatie van diverse projecten lag in handen van Malsen:

 • bouw van ombouw Mekelweg naar Mekelpark
 • realisatie diepriool met pompgemaal voor de vuilwaterafvoer
 • aanleg natuursteenverhardingen ‘de nieuwe delft’ als verbindingen tussen de faculteiten
 • herinrichting pleinen en parken binnen het Mekelpark
 • aanleg brug voor de verbinding tussen IO-plein en Mekelpark
 • herinrichting buitenruimte van de faculteit Bouwkunde

Project: Stichting AAP in Almere
Omschrijving: Malsen was verantwoordelijk voor de aanleg van de infravoorziening op het terrein van de Stichting AAP met:

 • verharding toegang naar apenverblijf en kantoor
 • parkeerplaatsen met halfverhardingen
 • slootpartijen bij apenverblijf
 • verlichting
 • rioleringssystemen voor vuil- en hemelwater
 • groenvoorziening

Project: Drosteterrein in Haarlem
Omschrijving: Malsen maakte het voormalige Drosteterrein bouw- en woonrijp en voerde de volgende werkzaamheden uit:

 • sanering van het terrein
 • aanbrengen damwandkuipen voor de bebouwing
 • grondwerk
 • aanbrengen rioleringssystemen voor vuil- en hemelwater
 • aanbrengen verhardingen
 • groenvoorziening

Malsen Sport & Civiel
T: 0345 - 79 52 52
E: info@malsen.nu

twitter   twitter   linkedin

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief