Civiel & Infra

De (her)inrichting van (openbare) buitenruimte vraagt veel aandacht. Gevolgen van veranderingen in ons klimaat en veranderende maatschappelijke opvattingen, waarin duurzaamheid en milieu steeds belangrijker worden, vragen om creatieve en innovatieve oplossingen, vanaf het eerste plan tot en met de oplevering.

Sport

Met gedegen vakkennis, jarenlange ervaring en praktisch inzicht helpen wij u bij complexe zaken zoals de aanleg en inrichting van een sportaccommodatie. Met adviezen op maat, maar ook met begeleiding en uitvoering van bouw en renovatie van sportcomplexen en het beheer en onderhoud van kunstgras-, natuurgras- en hybridevelden.

Sterk in civiel en sport
Malsen Sport & Civiel staat voor brede dienstverlening op het gebied van civiele techniek en infrastructuur, cultuurtechniek en sport. Wij zijn vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering de verbindende factor binnen uw project met advies, begeleiding en uitvoering.

Het grote voordeel: één aanspreekpunt voor uw totale project.