Actief in BSNC

Branchevereniging

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) is een kennis- en innovatieplatform dat zich inzet om de kwaliteit van buitensportvoorzieningen op een hoog niveau te krijgen en te houden. De leden conformeren zich aan de gedragscode om op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze in de markt actief te zijn waardoor het lidmaatschap tegelijk fungeert als kwaliteitslabel. 

Binnen de vereniging zijn diverse platforms actief die de belangen van de verschillende partijen die bij buitensportaccommodaties betrokken zijn vertegenwoordigen.
Het gaat dan om:

  • Platform voor aannemers
  • Platform van leveranciers en producenten
  • Platform van gemeenten en sportbedrijven
  • Platform van adviesbureaus en kennisinstituten

Mark de Jong is voorzitter van het platform van adviesbureaus en kennisinstituten en buigt zich in die rol onder andere over de KNVB-normering voor kunstgrasvelden, het NOC*NSF Kwaliteitszorgsysteem sportvloeren en sportaccommodaties, circulariteit en de taskforce Green Deal Sportvelden.

Misschien is dit ook iets voor jou