Malsen Sport en Civiel is adviespartner voor de gemeente Amsterdam voor wat betreft het onderhoud van het Museumplein. 

‘Het gras op het Museumplein moet altijd groen zijn’ luidt de opdracht van de gemeente. Doordat er jaarlijks veel activiteit is op het plein, worden er regelmatig nieuwe graszoden geplaatst, per jaar ongeveer 20.000 vierkante meter.