Adviseur Buitenruimte

We komen ruimte te kort! Althans, daar lijkt binnen de meeste gemeenten soms wel op. Natuurlijk worden er in eerste instantie steeds nieuwe huizen bijgebouwd omdat de bevolking blijft groeien. Daarnaast wilt u binnen de gemeente natuurlijk ook profiteren van voorzieningen en winkels die ruimte nodig hebben. En om de auto bij deze voorzieningen kwijt te kunnen, is de aanleg van parkeerplaatsen weer noodzakelijk. En dan zijn infrastructuur en beschermende natuur nog niet eens aan de orde geweest. U begrijpt dat bij het op de juiste manier indelen van de beschikbare ruimte binnen de gemeente het nodige komt kijken. Gelukkig zijn er altijd mensen beschikbaar die hierbij kunnen helpen en zichzelf hierin hebben gespecialiseerd. Een adviseur buitenruimte is zo iemand.

Adviseur buitenruimte: werkzaamheden

Eigenlijk zegt de functienaam al wat een adviseur buitenruimte nu precies doet. Hij of zij houdt zich bezig met het adviseren van de gemeente hoe de buitenruimte het beste ingericht kan worden. Algemeen, maar ook zeer specifiek in bepaalde gevallen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van pleinen of wandelpaden waarbij deze adviseur gegarandeerd wordt ingeschakeld. Er spelen namelijk tal van verschillende aspecten een rol bij dergelijk werk. Niet alleen moet de ruimte zo effectief mogelijk benut worden binnen een gemeente, er zijn ook nog eens ontzettend veel verschillende bepalingen, wetten en bestemmingsplannen waar door de gemeente rekening mee moet worden gehouden. En dan zijn er natuurlijk nog de bewoners die een belangrijke rol spelen binnen het gehele proces.

Adviseur buitenruimte: in dienst nemen of inhuren?

De adviseur wordt dus in principe voortdurend betrokken bij het ontwerp van de openbare ruimte. Gemeenten en vaak ook projectontwikkelaars kunnen eigenlijk niet zonder. Wanneer u een dergelijke adviseur nodig heeft, is het mogelijk om deze in dienst te nemen of simpelweg een adviesbureau in te huren waar deze adviseurs werkzaam zijn. In de praktijk kiezen de meeste gemeenten en projectontwikkelaars voor dat laatste.