Boombeheer

Bij de aanleg en onderhoud van parken, komt natuurlijk ook een stuk boombeheer bij kijken. Bij boombeheer controlleren én onderhouden wij uw bomen, zodat deze groeien naar wens én niet gevaarlijk zijn voor anderen. Zorg dat uw boombeheer op orde is en besteed dit uit aan Malsen.

Waarom is boombeheer belangrijk

Bomen hebben onderhoud nodig om zo mooi mogelijk te kunnen groeien. Daarnaast zijn er mogelijkheden dat afstervende takken van een boom af vallen. Als dit gebeurd, kan dit uiteraard gevaarlijk zijn voor de omgeving. Leg uw boombeheer neer bij Malsen en voorkom dat dit gebeurd.

Bomen: de longen van de stad

Groen en dan vooral bomen zijn de longen van de samenleving, maar door groeiende steden waarin de concentratie van mensen toeneemt zijn bomen niet altijd een vanzelfsprekendheid. Dat vraagt naar een effectieve verbetering van het stedelijk klimaat gericht op het behoud van bestaande bomen of de aanplant van nieuwe.

Boom- en groeiplaatsonderzoek

Malsen is gespecialiseerd in boomonderzoek en ecologie . We hebben de kennis en ervaring om uw vragen over bomen te beantwoorden en u te adviseren over de groeiplaats en de boomsoortkeuze. Aan de hand van een gedegen groeiplaatsonderzoek maken we een goed doordacht ontwerp waardoor veel beheerproblemen in de toekomst worden voorkomen.

Adviesrapport

Na een boomonderzoek krijgt u een praktisch en onafhankelijk advies. Dat kan mondeling of in de vorm van een schriftelijke rapportage. Deze rapportage geeft in heldere en duidelijke taal advies over uw bomen.

Wat wij voor u kunnen betekenen

  • VTA-controle (Visual Tree Assessment)
  • Groeiplaatsonderzoek bomen
  • Onderzoek breuken en boomholtes
  • Onderzoek aantasting
  • Boom effect analyse
  • Wet natuurbescherming; flora en fauna onderzoek en advies
  • Bestekken
  • Directie en Toezicht
  • Bewonersparticipatie

Benieuwd naar onze manier van werken?

U bent één telefoontje verwijderd van een vrijblijvende kennismaking met Malsen. Tijdens een kop koffie bespreken wij graag hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw project.​