Extra Nieuwsbrief Infill verspreiding

Beste relatie,

U heeft vast wel gehoord, gezien of gelezen over de rechtszaak rond de verspreiding van rubbergranulaat, de infill voor kunstgrasvelden. De rechter oordeelde in december van het afgelopen jaar dat beheerders van sportvelden verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van de rubberkorrels rond de sportvelden en dus ook voor de milieuschade die daardoor ontstaat. Bij Malsen zien wij in de praktijk bijna dagelijks dat er nauwelijks maatregelen genomen worden om verspreiding tegen te gaan en dat is niet goed. Er bestaat een wettelijke zorgplicht om te voorkomen dat rubbergranulaat de omgeving vervuilt, laten we daar gezamenlijk aan voldoen.

Infillverspreiding, en nu?

De onderzoeksresultaten en de beelden liegen er niet om, het is duidelijk dat er te weinig wordt gedaan om korrelverspreiding te voorkomen. Net als bij de verwerking van kunstgrasmatten is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen om verspreiding te voorkomen. Kunstgrasleveranciers kunnen kritisch kijken naar de ontwikkeling van hun product. Aannemers, adviseurs en kennisinstellingen kunnen maatregelen meenemen in hun ontwerpen en de aanleg. Gemeenten, sportbedrijven en veldgebruikers hebben een verantwoordelijkheid om korrelverspreiding te voorkomen in het beheer en het gebruik van de velden.

Tijd voor actie!
Uit onderzoek rond de rechtszaak blijkt dat de SBR-korrels tot wel vijftien meter rond de velden worden gevonden. De korrels vermengen zich met de bodem, breken af tot microplastics en lekken metalen zoals zink en kobalt. Hoewel het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om verspreiding van de korrels buiten de velden te voorkomen, zijn er wel manieren om het zoveel mogelijk tegen te gaan. Tijd voor actie dus.

Om verspreiding van korrels te voorkomen zijn er diverse en soms heel eenvoudige mogelijkheden.

Aanleg/renovatie van velden:

 • Het plaatsen van kantplanken, een verhoogde kantopsluiting langs een kunstgrasveld of langs het pad rond het veld.
 • Het aanbrengen van een aluminium strip.
 • Zorgen voor slibvang in het rioolstelsel én het verantwoord afvoeren van het slib.

Onderhoud van velden:

 • Kijken waar aanpassingen in het beheer nodig zijn.
 • Blad het veld op blazen en met het overige afval verantwoord afvoeren.
 • Maak op het veld gebruikte machines na gebruik op het veld schoon.
 • Afval uit kolken rond een veld afvoeren als restafval.
 • Zorgen voor een goede schoonloopvoorziening bij in- en uitgang.
 • De schoonloopvoorziening regelmatig schoonmaken.
 • Opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen.

Gebruikers:

 • Nakomen gebruiksrichtlijnen.
 • Sportschoenen borstelen bij verlaten van het veld.
 • Sportsokken uitkloppen boven de afvalbak.
 • Kleedkamer en douches schoonvegen.

Sportveld-APK-keuring

Om veiligheid en speelplezier op en rond de velden te garanderen is onderhoud belangrijk. Goed onderhoud helpt ook mee om korrelverspreiding te voorkomen. Laat de kunstgrasvelden daarom jaarlijks keuren, zodat meteen actie kan volgen als er mankementen zijn. Wij kunnen een jaarlijkse Sportveld-APK-keuring voor u uitvoeren. Wij kijken dan naar de totale staat van de mat en beoordelen onder andere de hoogte van de infill, balrol en balstuit, we controleren de naden en kritische plekken zoals de penaltystip en het doelgebied en we adviseren u over het voorkomen van verspreiding van de infill rond de velden.

Infill vervangen

De rechter legde in die rechtszaak in december een beheerder van sportvelden een forse boete op omdat de plicht om bodemvervuiling te voorkomen niet was nagekomen. Het niet nakomen van die plicht speelt ook bij andere sportaccommodaties. Het overwegen van een andere infill is dan voor gemeenten een reële optie. De SBR-infill kan bijvoorbeeld vervangen worden door kurk, kokos of TPE. Bij deze materialen speelt het probleem van verspreiding minder.

Malsen Sport en Civiel adviseert u graag over mogelijkheden en maatregelen en wij stellen een vrijblijvende offerte op om u een idee van de kosten te geven.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op via (0345) 795 252 of mail naar info@malsen.nu.

Misschien is dit ook iets voor jou