Groen

De wereld om ons heen verandert, denk maar eens aan het klimaat. We krijgen steeds meer oog voor duurzaamheid en de groene buitenruimte. Dat zorgt ervoor dat de (her)inrichting van (openbare) buitenruimte meer aandacht vraagt, dat de veranderingen en het anders denken vragen om creatieve en innovatieve oplossingen. Van het aanleggen van een speelplaats voor kinderen tot aan het creëren van groene buitenruimte, niets (is te gek voor Malsen Sport en Civiel) staat Malsen Sport en Civiel in de weg. Met ruim 25 jaar ervaring zijn wij dé onafhankelijke, betrouwbare adviseur welke doelgericht te werk gaat.

Het juiste groen op de juiste plaats, een opgave voor een duurzame groene omgeving. Van ontwerp tot de uitvoering! We beschikken over dé kennis voor het maken van inrichtings- en beheersplannen, het opstellen van een bestek, het kijken met ruimtelijk inzicht naar het doel van het plan, ruime praktijkervaring en grondige marktkennis om hierin gemeenten en bedrijven te kunnen adviseren.