Klimaatklaar

Samen maken wij de gemeente WATERPROOF!

Het klimaat verandert en dit betekent dat extreem natte en droge periodes elkaar afwisselen.
Hoosbuien zorgen steeds vaker voor wateroverlast en waterschade die in veel gevallen miljoenen euro’s gaat kosten.
Schade die in veel gevallen voorkomen kan worden.

Samen kunnen wij de gemeente WATERPROOF maken.

Dit kan onder ander door middel van:

  1. Watertafels
  2. Hydrorock
  3. Bufferschelpen
  4. Waterblock
  5. Grauwacke Split

1. Watertafels

Een watertafelsysteem is uitermate geschikt om ontstane wateroverlastproblemen direct op te
lossen. Het systeem kan ook een oplossing zijn voor zwakke plekken in een terrein waar vaak
wateroverlast is. Deze ondergrondse berging is snel te bouwen door een eenvoudig ontwerp en het
gebruik van prefab-elementen. Het modulaire systeem maakt het mogelijk om de elementen bij een
planologische wijziging te herplaatsen zonder gebruik te maken van sloopmiddelen. Alle
elementen zijn daarna herbruikbaar wat deze oplossing de duurzaamste in de sector maakt. De
draagkracht met minimale gronddekking bij gebruik van deze betonnen elementen is mogelijk
bij verkeersklasse 45. Het water is ook op te vangen zodat het later tijdens de drogere periodes
hergebruikt kan worden.

2. Hydrorock

Door het gebruik en de plaatsing van deze infiltratieblokken voorkom je wateroverlast en
verdroging. Hydrorock levert oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater en voorkomt zo
wateroverlast. Dit is mogelijk door oppervlakte- en hemelwater ondergronds te bufferen, te
infiltreren, te draineren of te irrigeren met producten op basis van 100% natuurlijk materiaal
steenwol. Het water is ook op te vangen zodat het later tijdens de drogere periodes hergebruikt
kan worden.

3. Bufferschelpen

Overtollig regenwater kan in een ondergrondse schelpenbuffer, die ook als zuiveringssysteem
werkt, worden opgeslagen. De schelpen zorgen ervoor dat regenwater van hevige buien
vertraagd wordt afgevoerd. Daarnaast kan het water worden vastgehouden en gezuiverd met
behulp van een uniek mineralenmengsel. Het gezuiverde water is geschikt voor infiltratie of
lokaal hergebruik, bijvoorbeeld door de brandweer of voor de beregening van sportvelden.

Schelpen zijn een hernieuwbare en circulaire grondstof. Het mooie aan schelpen is dat ze een
groot bufferend vermogen hebben, zeer beperkt onderhoud vragen door hun zelfreinigende
vermogen en ze zijn ook boven de grond flexibel en veilig in gebruik.

4. Waterblock

Een waterblock is een ondergrondse infiltratievoorziening en biedt een veelzijdige oplossing om
binnen projecten aan de wettelijke regenwaterbergingseisen te voldoen. Het regenwater wordt
tijdelijk in het waterblock geborgen, waarna het infiltreert in de bodem of vertraagd wordt
afgevoerd naar een HWA Riool of oppervlaktewater.

De waterblocks zijn constructies van prefab-beton en worden toegepast onder opritten,
parkeerplaatsen, pleinen en wegen maar ook onder groenstroken of sportvelden. Het systeem is
te inspecteren, reinigen en te hergebruiken.

5. Grauwacke split

Door toepassing van voldoende Grauwacke split in de onderbouw wordt een optimale
waterberging verkregen. Dit zorgt ervoor dat het oppervlaktewater gedoseerd kan worden
afgevoerd.
Met dit systeem is het mogelijk om een sportveld te gebruiken als waterberging zonder dat de
kwaliteit van het veld achteruitgaat en de spelers er iets van merken. Ook kan er een
wateropslag voorziening worden toegepast, hierdoor kan tijdens droogte het water hergebruikt
worden.Door toepassing van voldoende Grauwacke split in de onderbouw wordt een optimale
waterberging verkregen. Dit zorgt ervoor dat het oppervlaktewater gedoseerd kan worden
afgevoerd.

Met dit systeem is het mogelijk om een sportveld te gebruiken als waterberging zonder dat de
kwaliteit van het veld achteruitgaat en de spelers er iets van merken. Ook kan er een
wateropslag voorziening worden toegepast, hierdoor kan tijdens droogte het water hergebruikt
worden.

Heeft u vragen over de waterproblematiek? Wilt u meer weten over de genoemde bovenstaande oplossingen?

Neem dan gerust contact met ons op.

Benieuwd naar onze manier van werken?

U bent één telefoontje verwijderd van een vrijblijvende kennismaking met Malsen. Tijdens een kop koffie bespreken wij graag hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw project.​