Klimaatverandering

Het klimaat verandert en dit betekent vaker hoosbuien met als gevolg wateroverlast en waterschade wat in veel gevallen miljoenen euro’s gaat kosten. Schade die in veel gevallen voorkomen kan worden.

Samen kunnen wij de gemeente WATERPROOF maken.

Dit kan door middel van diverse opties o.a.:

  1. Watertafels
  2. Hydrorock
  3. Bufferschelpen
  4. Waterblock
  5. Grauwacke split
  1. Watertafels

Een watertafel systeem is uitermate geschikt om per direct, ontstane en/ of voorziene wateroverlast problemen op te lossen.

Door het ontwerp en het gebruik van prefab elementen is de ondergrondse berging veel sneller te bouwen dan met vergelijkbare systemen. Het modulaire systeem maakt het mogelijk om de elementen bij en planologische wijziging te herplaatsen zonder gebruik te maken van sloopmiddelen. Alle elementen zijn daarna herbruikbaar wat deze oplossing de duurzaamste in de sector maakt. De draagkracht met minimale gronddekking bij gebruik van deze betonnen elementen is mogelijk bij verkeersklasse 45. Het water is ook op te vangen zodat het later tijdens de drogere periodes hergebruikt kan worden.

2. Hydrorock

Door het gebruik en de plaatsing van deze infiltratieblokken voorkom je wateroverlast en verdroging. Hydrorock levert oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, het voorkomen van wateroverlast. Dit is mogelijk door oppervlakte- en hemelwater ondergronds te bufferen, te infiltreren, te draineren of te irrigeren met producten op basis van 100% natuurlijk materiaal steenwol. Het water is ook op te vangen zodat het later tijdens de drogere periodes hergebruikt kan worden.

3. Bufferschelpen

Overtollig regenwater kan in een ondergrondse schelpenbuffer en- zuiveringssysteem worden opgeslagen. De schelpen zorgen ervoor dat regenwater van hevige buien vertraagd afgevoerd wordt. Daarnaast kan het water worden vastgehouden en gezuiverd worden met behulp van een uniek mineralenmengsel. Het gezuiverde water is geschikt voor infiltratie of lokaal hergebruik, bijvoorbeeld door de brandweer of voor de beregening van sportvelden.

Schelpen zijn hernieuwbare en circulaire grondstof. Het mooie aan schelpen is dat ze een groot bufferend vermogen hebben, zeer beperkt zijn in onderhoud door hun zelfreinigende vermogen en ook boven de grond flexibel en veilig te gebruik zijn.

4. Waterblock

Waterblock is een ondergrondse infiltratievoorziening en biedt een veelzijdige oplossing om binnen projecten aan de wettelijke regenwaterbergingseisen te voldoen. Het regenwater wordt tijdelijk in de Waterblock geborgen waarna het infiltreert in de bodem of vertraagd wordt afgevoerd naar een HWA Riool of oppervlaktewater.

De waterblocks zijn prefab betonnen constructies en worden toegepast onder opritten, parkeerplaatsen, pleinen en wegen maar ook onder groenstroken of sportvelden. Het systeem is te inspecteren, reinigen en te hergebruiken.

5. Grauwacke split

Door toepassing van voldoende Grauwacke split in de onderbouw wordt een optimale waterberging verkregen. Dit zorgt ervoor dat het oppervlaktewater gedoseerd afgevoerd kan worden. Met dit systeem is het mogelijk om een sportveld te gebruiken als waterberging zonder dat de kwaliteit van het veld achteruitgaat en de spelers er iets van merken. Ook kan er een wateropslag voorziening worden toegepast, hierdoor kan tijdens droogte het water hergebruikt worden.

Misschien is dit ook iets voor jou