Nieuwsbrief december 2019

Beste Relatie,

Het jaar is alweer bijna voorbij. Is 2019 voor u ook omgevlogen? Wij hopen dat u met een goed gevoel kunt terugkijken. Voor Malsen Sport en Civiel was het een bijzonder jaar. Zo zorgde de discussie rond de verwerking van afval van kunstgrasmatten in het begin van het jaar voor het uitstellen van renovaties. Inmiddels zijn er gelukkig initiatieven opgestart om gezamenlijk een oplossing te vinden, waardoor ook de renovaties weer op gang kwamen. In mei startte ons jubileumjaar en we werkten natuurlijk ook weer aan mooie projecten en voor het volgend jaar ziet het er ook veelbelovend uit.

De medewerkers van Malsen Sport en Civiel
wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2020


Sportveld-APK

Een kunstgrasmat is een flinke investering waar u zo lang mogelijk van wilt genieten. Goed onderhoud speelt daar een belangrijke rol in. Laat daarom de mat jaarlijks keuren. Op die manier weet u hoe het ervoor staat met het veld en kunt u het onderhoud bijsturen.

Wilt u alvast zo’n kwaliteitsinspecties plannen in 2020? 
Schrijf in voor een apk-keuring


Wat gaat 2020 ons brengen?

Natuurlijk weten we niets zeker, maar ook zonder glazen bol is het duidelijk dat de inrichting van de buitenruimte altijd aandacht blijft vragen, of dat nu op sportgebied is of in de civiele branche. Denk bijvoorbeeld aan de recycling van kunstgrasvelden en het wettelijk verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen waaraan de sportbranche in 2021 moet voldoen, maar ook het klimaatvraagstuk in het algemeen. Malsen Sport en Civiel zet zijn expertise graag in om samen te werken aan oplossingen. Dit zijn zaken die voor 2020 op de agenda staan:

 • We zijn betrokken bij Green Deal Sportvelden.
 • Met een aantal partijen zijn we onder de werknaam ‘Ruimteraadgevers’ voorzichtig begonnen om in een groter geheel over het klimaatvraagstuk na te denken. In 2020 leest u daar meer over.
 • Door onze betrokkenheid bij de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) schoven we aan bij het overleg over de norm NOCNSF-KNVB2-15. Deze norm beschrijft waar kunstgrasvelden aan moeten voldoen en is opgesteld om de verschillen in sporttechnische eigenschappen tussen natuur- en kunstgrasvelden te verminderen. De nieuwe norm werd in januari 2019 leidend. Helaas bleek dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers meer tijd nodig hadden om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen. Een goed overleg tussen betrokken partijen leidde tot een versoepeling van de norm, waardoor seizoen 2019/2020 een overgangsjaar is naar het seizoen 2020/2021 waarin de nieuwe norm leidend wordt. Natuurlijk blijven we in nieuwe jaar graag betrokken bij deze ontwikkelingen.
 • We gaan voor de gemeente Renkum de privatisering van het beheer en onderhoud van twee sportcomplexen begeleiden.
 • Mark de Jong is sinds 1 juli 2019 teammanager van de afdeling Schoon in de gemeente Amsterdam en zorgt er zo mede voor dat de stad ook in 2020 wordt schoongehouden.
 • Op 26 maart sluiten we ons jubileumjaar met een klantrelatiedag af.

Nog even 2019

De zomer is voor ons dé periode waarin er veel werk wordt verzet. We werden weer getrakteerd op een mooie zomer, waardoor we lekker door konden pakken.

 • Het buitencomplex van de 100-jarige korfbalvereniging DeetosSnel uit Dordrecht kreeg een facelift. Twee kunstgrasvelden volgens de oude maatvoering werden vervangen door nieuwe velden met de juiste maten en er kwamen drie nieuwe pupillenvelden. Daarnaast werd ook de overige buitenruimte gerenoveerd, waarbij de lavaondergrond van de oude velden is hergebruikt voor het nieuwe deel van de parkeerplaats. Wij adviseerden de vereniging en verzorgden directie en toezicht.
 • Mark sloot per 1 mei zijn interimperiode als teamleider Groen bij stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam af. Inmiddels gaat hij weer regelmatig naar Amsterdam. Sinds 1 juli is hij teammanager van de afdeling Schoon van de gemeente.
 • Wij verzorgden voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug het bestek en de aanbesteding voor het plaatsen van nieuwe belijning op de asfaltwegen
 • Het Wellant vmbo in Oegstgeest had drie lokalen nodig. Wij verzorgden de voorbereiding, het design, het constructontwerp en de realisatie
 • In Utrecht zorgden we ervoor dat de kunstgrasmat bij korfbalvereniging HKC Utrecht werd uitgeklopt en weer voorzien werd van de gereinigde infill.
 • Voor Sportpark Voordorp in Utrecht waren wij directie en toezichthouder en was er aandacht voor waterberging en het hergebruik van TPE en infillzand.

Beursagenda 

5 maart 2020: Vakbeurs Sportaccommodaties – Expo Houten, stand 2.5.23


Misschien is dit ook iets voor jou