Nieuwsbrief juli 2019

Beste relatie,
Er staan weer mooie dingen op de agenda. Als het weer meewerkt, gaat rond deze tijd de eerste schop in de grond bij DeetosSnel in Dordrecht voor een renovatie van de buitenruimte van de sportaccommodatie. We zijn druk met de organisatie van de viering van ons 5-jarig jubileum en hoewel ik natuurlijk blij ben met de mooie projecten die lopen, kijk ik ook al stiekem een beetje uit naar de vakantie. Ik wens u alvast een fijne zomer. Tot in september!
 
Project voor het voetlicht
Bij korfbalvereniging DeetosSnel uit Dordrecht begint in deze periode een uitgebreide renovatie van het buitencomplex. Een mooie klus, waar we van het begin tot het eind nauw bij betrokken zijn.
 
Advies en uitvoering
Malsen Sport en Civiel begeleidde het adviesproces dat begon met het maken van een vlekkenplan, dat in overleg met de vereniging en de gemeente zorgde voor een optimale indeling van de buitenruimte. Samen met het programma van eisen was dit plan het kader voor het uiteindelijke ontwerp, dat ook door ons werd gemaakt. 
 
Bij de aanbestedingsprocedure waren er vier partijen in de race.Krinkels bv uit Wouw gaat onder directie en toezicht van Malsen Sport en Civiel een dezer dagen aan de slag bij de Dordtse korfbalvereniging. Twee kunstgrasvelden volgens de oude maatvoering worden vervangen door nieuwe velden met de juiste maten en er komen drie nieuwe pupillenvelden. Daarnaast wordt ook de overige buitenruimte gerenoveerd.

Recyclen
Een mooie ontwikkeling is dat de lavaondergrond die nu onder een van de oude velden ligt, hergebruikt gaat worden voor het nieuwe deel van de parkeerplaats. Dit deel moet ervoor gaan zorgen dat in de toekomst de ‘parkeerpieken’ beter worden opgevangen. Het zand van de huidige velden wordt ook weer hergebruikt.
 
Als alles volgens planning verloopt, ziet het complex er voor het nieuwe buitenseizoen weer piekfijn uit en dat geeft het 100-jarig bestaan van de club extra glans.

Van pingelen naar samenspelen

Het tv-programa Zembla zette vorig jaar de problemen met het verwerken van oude kunstgrasvelden op de kaart. Dé oplossing is er nog niet, maar er ontstaan wel steeds meer initiatieven die hergebruik van materialen ondersteunen. Zo gaan we langzaam van pingelen naar samenspelen.

Ik zie bij gemeenten de tendens dat er steeds meer circulair gewerkt wordt. Een aantal kunstgrasleveranciers richtte een alliantie op om gezamenlijk een inname- en recyclepunt voor afgedankte matten in te richten. En natuurlijk kunnen adviesbureaus het hergebruik van materialen in hun adviezen meenemen. De renovatie van de accommodatie van DeetosSnel is daar een mooi voorbeeld van.

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen (aannemers, gemeenten en sportbedrijven, adviseurs en kennisinstellingen en kunstgrasleveranciers) om tot een oplossing te komen, maar iedereen kan daarin meedenken.

Ik nodig u graag uit om in een enkele zin uw idee voor het recyclen van kunstgras met ons te delen. Mail uw idee naar info@malsen.nu

Sportveld-apk-keuring
Malsen Sport en Civiel denkt ook graag met u mee als de kunstgrasmat er ligt. Daarom komen we één keer per jaar langs voor een sportveld-apk-keuring. Op die manier weten we hoe het ervoor staat met de velden en kunnen we het onderhoud bijsturen.
 
Wilt u ook zo’n kwaliteitsinspectie voor uw bestaande veld?
Schrijf in voor een apk-keuring

Museumplein

Het Amsterdamse Museumplein bruist van de activiteiten. Met de huldiging van landskampioen Ajax nog vers in het geheugen, volgde in juni het wereldkampioenschap 3×3 Basketbal met in totaal 48 wedstrijden verdeeld over zes dagen. Naast basketbal was er ook aandacht voor andere urban sports, waardoor het plein weer intensief werd gebruikt. Malsen is adviespartner voor de gemeente Amsterdam voor wat betreft het onderhoud van het Museumplein en was in die rol betrokken bij het opbouwen en afbreken van het evenement en het herstel van de grasmat.

Sponsoring Alpe d’HuZes

Begin juni werd er weer gefietst en (hard)gelopen op de Alpe d’Huez om geld in te zamelen voor het onderzoek naar kanker en naar de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Een aantal jaren geleden deed ik zelf mee met Alpe d’HuZes, dit jaar sponsorde Malsen Sport en Civiel twee teams en enkele individuele deelnemers. Ook als bedrijf kun je een goed doel steunen. Ik koos voor Alpe d’HuZes omdat ik, net als veel andere mensen, van nabij heb gezien wat kanker aanricht.

Malsen Sport en Civiel 5 jaar!
Houd onze berichten in de gaten.
Na de vakantie hoort u hoe Malsen Sport en Civiel het eerste lustrum gaat vieren.

Beursagenda

Misschien is dit ook iets voor jou