Nieuwsbrief mei 2018

Project voor het voetlicht
Eerder deze maand voerde Malsen Sport en Civiel de opstartbespreking met de Sportstichting Bunnik over de aanleg van een nieuw trainingsveld met kunstgras bij SV Odijk. Al eerder werkten we samen met deze sportstichting die namens de gemeente Bunnik de sportvelden beheert en we zijn er trots op dat we dat nu weer mogen doen.

Samen met de sportstichting, SV Odijk en aannemer Van Kessel zijn we erin geslaagd om met een beperkt budget tot een plan te komen dat in de behoefte voorziet, onder andere door te kiezen voor hergebruik van materialen en strategische keuzes met betrekking tot grondafvoer. Medio mei starten we met de uitvoering die wij ook mogen begeleiden.

 

Speciale aandacht voor
Amsterdams Museumplein
Uit onderzoek bleek dat het Museumplein door de ‘I amsterdam-letters’ het meest gefotografeerde stukje Amsterdam is. Voor het Amsterdamse stadsbestuur een reden om ervoor te laten zorgen dat dit plein er altijd piekfijn uitziet. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van Mark de Jong als a.i. teamleider Groen Stadsdeel Zuid. In dit artikel (pdf) legt hij uit hoe dat wordt aangepakt.

Malsen Sport en Civiel?
Boven de vorige nieuwsbrief stond toch Malsen Advies & Contracting? Dat klopt, en dat is ook wat we doen. We adviseren over en verzorgen de uitvoering van infraprojecten. Wat echter niet uit die naam blijkt, is dat we dat op twee terreinen doen, namelijk sport en civiel. Met de nieuwe naam Malsen Sport en Civiel is nu kristalhelder dat wij actief zijn op het gebied van de inrichting van sport- en (openbare) buitenruimten. We voeren uw plannen uit met oog voor detail, of dat nu om een totaal- of een deelproject gaat. Ruime ervaring en een uitgebreid netwerk zorgen ervoor dat Malsen Sport en Civiel voor ieder project de juiste partijen samenbrengt.

3D-bodemscans
Malsen Sport en Civiel combineert op het vlak van Civiel & Infra kennis én techniek met de 3D-grondradar voor de detectie van kabels en leidingen. Met dit systeem van 1,5 meter breed en zenders/ontvangers met een onderlinge afstand van ongeveer 7,5 centimeter kunnen we de bodem driedimensionaal scannen. Als een locatie in één richting wordt gescand met een onderlinge scanafstand van 1,5 meter, wordt een volledig vlakdekkend 3D-beeld van de ondergrond verkregen. De voor de 3D-radar onbereikbare delen worden met een klein radarsysteem (Infraradar) gescand. Voor begroeide gebieden waar scannen niet mogelijk is, wordt afhankelijk van de ruimte een grof raster toegepast. De kabels, leidingen en overige ondergrondse objecten worden tot op 2,5 meter diep gedetecteerd en op een kabels- en leidingenkaart opgenomen. In de rapportage worden 2D- en 3D-visualisaties opgenomen, met schriftelijke toelichting.

Wilt u meer weten over dit systeem? Neem dan gerust contact met ons op, bel (0345) 79 52 52

 

Hoe is het een jaar later bij…?

HSSC ’61 in Hei- en Boeicop
Malsen Sport en Civiel was van het prille begin tot en met de uitvoering betrokken bij het aanleggen van een kunstgrasveld bij HSSC ’61 in Hei- en Boeicop. Het veld is nu een jaar in gebruik en Frank Lakerveld, voorzitter van de voetbalclub, vertelt over de ervaringen.
Wat waren de verwachtingen vooraf?
“Wij wilden geen SBR-granulaat vanwege de klassieke nadelen stank, hitte en blessures bij slidings. Daarnaast speelde destijds de discussie omtrent SBR-materiaal en de gezondheidsrisico’s en dat maakte dat wij overtuigd waren van de noodzaak van een alternatief. Malsen adviseerde ons gebruik te maken van Geofill, een infill van kurk en kokos. Daar zijn we, toch een beetje sceptisch, in meegegaan. De verwachtingen waren gespannen, de vraag was of deze infill waar kon maken wat was toegezegd.”
Hoe zijn de ervaringen, nu zo’n beetje alle weersomstandigheden voorbij zijn gekomen?
“Bij droog weer, een prima veld. Bij nat weer is er echt voordeel omdat het veld dan, in tegenstelling tot natuurgras, altijd bespeeld kan worden. Een nat Geofillveld wordt als nog positiever ervaren, goede eigenschappen en slidings maken is geen probleem. Bij vorst is het veld sneller hard opgevroren, waardoor bespelen minder goed gaat. Dit is echter voor ons acceptabel omdat het niet vaak voorkomt.”
Hoe zijn reacties van bezoekende clubs?
“Bezoekende clubs zijn erg enthousiast. Het veld is natuurlijk nieuw, dus ligt er nog superstrak bij. Maar met name de infill wordt als positief ervaren. Veteranen zijn een klassieke groep voetballers die anti-kunstgras zijn, maar een bezoekend veteranenteam gaf graag toe dat het een geweldig veld is, dat net echt lijkt.”
Voldoet het veld aan de verwachtingen?
“Zeker weten, we waren wat sceptisch over de door Malsen, de leverancier en de referentieclubs uit Zeeland toegezegde eigenschappen. Toch zijn we meegegaan in het advies van Malsen en de verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. HSSC’61 heeft een super kunstgrasveld. Dat vinden we zelf, maar dat wordt ook bevestigd door gasten. Een veld wat (nu nog) anders is dan anderen. Een vernieuwend en duurzamer alternatief voor velden die er al lagen en waar we enorm trots op zijn.”

Misschien is dit ook iets voor jou