Nieuwsbrief Mei 2019

Hoewel de temperatuur op sommige dagen wat achterblijft, zijn we toch alweer volop in het voorjaar beland. De tijd vliegt, zeker als er mooie dingen op de agenda staan. We verheugen ons al erg op onze jubileumviering later dit jaar en zijn erg blij met nieuwe projecten én een nieuwe collega die zich volgende maand aan u voorstelt.

Project voor het voetlicht
Deze keer aandacht voor een civiel project. Wij verzorgden voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug het bestek en de aanbesteding voor het plaatsen van nieuwe belijning op de asfaltwegen. De gemeente maakte zelf een opzet die wij controleerden. Het plan was dat de gemeente het verder zelf oppakte, maar was daar toch te druk voor en liet ook de aanbesteding aan ons over.

Wist u dat…
de belijning de weg in rijstroken verdeelt, maar dat die lijnen ook aangeven wat de maximumsnelheid op dat betreffende wegdeel is? Daarom zie je verschillende soorten strepen. Voor de volledigheid of om uw geheugen op te frissen:
• dubbele witte middenstrepen met groene kleur ertussen: 100 kilometer per uur;
• dubbele witte middenstrepen zonder groene kleur: 80 kilometer per uur;
• geen middenstreep: 80 kilometer per uur, behalve als er langs de weg een bord staat met 60 kilometer per uur.
* Het is wel zo dat verkeersborden vóór strepen gaan.

Sportveld – APK – Keuring
Net als natuurgrasvelden vragen ook kunstgrasvelden onderhoud. Bij verenigingen is er echter een gebrek aan kennis over het onderhoud. Dit kennisgebrek is een van de redenen dat de grasmatten vaak vervangen worden voordat de beloofde levensduur is verstreken. In een artikel in Fieldmanager vertel ik dat wij vaak betrokken zijn bij de aanleg van kunstgrasvelden, maar daarna de velden vaak jaren niet meer zien. We merkten ook dat het onderhoud voor vrijwilligers niet altijd makkelijk is. Onderhoudsinstructies bij onze bestekken is een mooie start en we denken ook graag verder mee. Daarom kiezen we er nu voor om voortaan één keer per jaar langs te gaan bij velden die we gerealiseerd hebben, een sportveld-apk-keuring. Op die manier weten we hoe het ervoor staat met de velden en kunnen we het onderhoud bijsturen.

De aanleg van kunstgrasvelden is bij ons in goede handen, maar ook bij het onderhoud helpen we u dus graag, bijvoorbeeld door middel van een kwaliteitsinspectie.
Wilt u meer weten over de sportveld-apk-keuring? Bel (0345) 79 52 52

Museumplein
Malsen is adviespartner voor de gemeente Amsterdam voor wat betreft het onderhoud van het Museumplein. ‘Het gras op het Museumplein moet altijd groen zijn’ luidt de opdracht van de gemeente. Eerder deze maand vonden de eerste herstelwerkzaamheden na de winter plaats. Er is 3.500 vierkante meter gras vervangen. Doordat er jaarlijks veel activiteit is op het plein, waaronder dit jaar ook de huldiging van landskampioen Ajax, worden er regelmatig nieuwe graszoden geplaatst, per jaar ongeveer 20.000 vierkante meter.

Malsen Sport en Civiel 5 jaar
Op 5 mei was onze officiële verjaardag. Op die dag bestonden we 5 jaar. Later dit jaar gaan we dat vieren.

Niet meer pingelen!
Het is een bekend gegeven. De branche dacht eerder nooit na over de kunstgrasmatten in het afvalstadium. Nu liggen er stapels afgedankte matten. Het ketenconvenant Veilig Verwerken Kunstgrasmatten is de eerste stap om samen te werken aan een beheersbare, duurzame, verantwoorde en transparante manier van verwerking van kunstgrasmatten.

Het convenant is er en zo hier en daar vinden wel gesprekken plaats, maar het doorpakken lijkt een beetje te stagneren. Dat is jammer, want we moeten niet meer pingelen maar samenspelen, nu! Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van betrokken partijen (aannemers, gemeenten en sportbedrijven, adviseurs en kennisinstellingen en kunstgrasleveranciers) om tot een oplossing te komen, maar iedereen kan daarin meedenken.

Ik nodig u graag uit om in een enkele zin uw idee voor het recyclen van kunstgras met ons te delen. Mail uw idee naar info@malsen.nu.

Misschien is dit ook iets voor jou