Nieuwsbrief november 2019.

Beste relatie,

Wij vinden het erg fijn als opdrachtgevers zoveel vertrouwen in ons hebben dat ze ons meer opdrachten gunnen. Het Wellantcollege en Sporthuis Bunnik zijn hier voorbeelden van en we vertellen u graag meer over deze projecten. En hoe is het met uw projecten? Lopen die wel eens vertraging op omdat er onverwachte ‘verrassingen’ in de bodem zitten? Wij hebben een oplossing: de 3D-grondradar. U leest er hieronder meer over. Veel leesplezier.


Project voor het voetlicht

Het Wellant Chr. vmbo in Boskoop heeft een stuk weiland en wil daar een goede functie aan geven. Malsen Sport en Civiel gaat ervoor zorgen dat het een multifunctioneel trapveld van 16 bij 32 meter met een kunstgrasmat wordt. Op het veld komen twee grote doelen en vier pannadoelen.

Veengrond en spoorlijn

De uitdagingen bij dit project zijn de veengrond en de nabijgelegen spoorlijn. In verband met de zachte grondsoort kiezen we voor een lichte constructie met een drainagesysteem zodat het water goed weg kan. De tweede uitdaging is voorkomen dat ballen het treinverkeer verstoren. Dat doen we door een voorgeschreven afstand van het spoor aan te houden en door het plaatsen van ballenvangers. In eerste instantie leken ballenvangers van 4,5 meter hoog voldoende. In overleg met ProRail, de spoorinfrastructuurbeheerder van Nederland, kiezen we in het definitieve ontwerp voor een net over het hele veld.

Directie en toezicht

Wij maakten het ontwerp en gaan nu onderaannemers en leveranciers selecteren, zodat de aanleg in november kan starten. Wij verzorgen ook de begeleiding van de uitvoering.


Bodemscan voorkomt problemen

Wij zien vaak dat er voor een project te weinig voorbereidingstijd is, waardoor er problemen ontstaan. Door de gebrekkige voorbereiding is niet bekend wat er aan kabels, leidingen en andere objecten in de bodem zit. Dat kan ervoor zorgen dat de realisatie vertraging oploopt of het budget wordt overschreden. Er is een manier om deze problemen te voorkomen: een grondonderzoek met een radar.  

3D-grondradar

Malsen Sport en Civiel combineert op het vlak van Civiel & Infra kennis én techniek met de 3D-grondradar voor de detectie van kabels en leidingen. Met specialistische apparatuur onderzoeken we de bodem voordat de werkzaamheden starten. Met dit systeem van 1,5 meter breed en zenders/ontvangers met een onderlinge afstand van ongeveer 7,5 centimeter kunnen we de bodem driedimensionaal scannen. De kabels, leidingen en overige ondergrondse objecten worden tot op 2,5 meter diep gedetecteerd en op een kabels- en leidingenkaart opgenomen. In de rapportage worden 2D- en 3D-visualisaties opgenomen, met schriftelijke toelichting. Deze rapportages geven belangrijke inzichten om tot een goed ontwerp te komen. Daarnaast beschikken wij ook over apparatuur voor professionele inspectie van rioolputten.

Wilt u meer weten over de 3D-grondradar? Neem dan gerust contact met ons op, bel (0345) 79 52 52 of mail naar info@malsen.nu, wij sturen u dan meer informatie toe. 


Hoe is het een jaar later bij…?

SV Odijk in Odijk

Malsen Sport en Civiel was nauw betrokken bij de vervanging van een kunstgrasveld bij SV Odijk. Het veld is nu ruim een jaar in gebruik, hoe zijn de ervaringen?

Wie bent u en wat is uw rol bij SV Odijk?

Mijn naam is Arnold Wagemakers van Sporthuis Bunnik, de organisatie die onder meer verantwoordelijk is voor het complexbeheer van SV Odijk. Samen met de vereniging hebben we gezocht naar een goede oplossing voor de vervanging van het trainingsveld. Gezien de beperkte middelen was dat best een opgave.  

Hoe kwamen jullie bij Malsen Sport & Civiel?

Malsen begeleidde ons in het verleden al vaker bij de renovatie van voetbalvelden.

Wat hield het project in?

In opdracht van de vereniging en Sporthuis Bunnik is er een budgetvriendelijk kunstgrastrainingsveld aangelegd. Het ging er niet om wat het kostte, maar wat er aan geld beschikbaar was. Daar heeft aannemer Van Kessel een maatwerkoplossing voor bedacht.

Wat was de rol van Malsen?

Mark en consorten hebben we gevraagd om het project te begeleiden.

Wanneer werd het project uitgevoerd?

In de zomer van 2018.

Waren er bijzonderheden rond dit project?

Omdat het een low-budget oplossing was (wat heet low-budget overigens…) was een optimaal resultaat binnen de mogelijkheden heel belangrijk. Daar hebben wij de kennis niet voor. Daar kwam Malsen om de hoek, die weten wat er kan en wat niet, dat heeft echt wel tot een optimalisatie geleid.

Hoe zijn de ervaringen met het nieuwe veld?

Vereniging en gebruikers zijn razendenthousiast. Natuurlijk is het ten opzichte van een kwetsbaar natuurtrainingsveld een hele verbetering, maar “het speelt gewoon ook lekker” krijgen we terug.

Voldoet het veld aan de verwachtingen?

Meer dan dat, de spelers roemen het veld.

Zou u Malsen aanbevelen?

Het feit dat we na eerdere ervaringen met Malsen weer terug zijn gekomen zegt wat dit betreft genoeg denk ik. 


Subsidieregeling BOSA

Met de regeling stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties (BOSA) stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tot 2024 jaarlijks subsidiegelden beschikbaar die amateursportverenigingen en stichtingen kunnen investeren in de sportaccommodatie en sportmaterialen. Het doel van de BOSA-regeling is dan ook het stimuleren van de ontwikkeling en de instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw-aftrek is vervallen.

Wijziging

In 2019 is er van de beschikbare 80 miljoen euro ongeveer 60 miljoen aangevraagd (peildatum: 17 oktober 2019). Als uw vereniging of stichting nog geen subsidie uit deze pot krijgt en wel een aanvraag overweegt, is het belangrijk om snel te handelen. Per 1 januari 2020 worden eisen om in aanmerking te komen verzwaard en het hoogste subsidiepercentage gaat omlaag. Omdat de regeling dit jaar aantrekkelijker is dan in 2020, is het dus de moeite waard om nog dit jaar een aanvraag in te dienen. Die aanvraag kan betrekking hebben op kosten die vanaf 1 januari 2019 zijn gemaakt, maar ook op kosten die de komende jaren gemaakt worden.

Hulp nodig bij het aanvragen van subsidie? Sportsubsidie.nl kan u helpen.

Hier leest u de volledige regeling.

Hier leest u meer over de wijzigingen.


De eerste maanden van Diane

Sinds 1 juni van dit jaar werkt Diane Wijngaard bij Malsen Sport en Civiel. Zij vertelt over de eerste ervaringen.
 
“De eerste maanden zijn voorbijgevlogen. Ik maakte een vliegende start want al snel stond de zomervakantie voor de deur en was eigenaar Mark met zijn gezin op vakantie. In die periode zorgde ik er samen met mijn collega Mark Gielisse voor dat alles goed verliep zodat lopende projecten gewoon doorgingen.

Beurs

Kort daarna begonnen de voorbereidingen voor de Vakbeurs Openbare Ruimte en op 2 en 3 oktober mocht ik op de beursvloer aanwezig zijn. Voor mij was dit mijn eerste beurs en wat een leuke en leerzame ervaring waren deze twee dagen. Door de bezoekers van onze stand kreeg ik een goed beeld van de partijen waar Malsen zaken mee doet. Zo’n beurs is heel belangrijk voor het leggen en onderhouden van contacten. Ik vond het erg leuk om tijdens deze beurs weer in contact te komen met mensen die ik telefonisch al mocht spreken. Ik heb genoten van deze ervaring.

Kortom, bij Malsen Sport en Civiel is er geen tijd om te vervelen. De tijd vliegt voorbij want er is genoeg te doen.”


Vakbeurs Openbare Ruimte

Malsen Sport en Civiel stond op 2 en 3 oktober weer op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Tijdens deze beurs met een allesomvattend aanbod met betrekking tot de openbare ruimte wisten de bezoekers onze stand goed te vinden. Wij vonden het erg fijn om zoveel nieuwe en bestaande relaties te ontvangen met onze zelfgebakken Betuwse appeltaart. Sinds de beurs zijn wij de trotse bezitters van een Social Media Award die wij kregen voor het actief promoten van de beurs.


Beursagenda 

5 maart 2020: Vakbeurs Sportaccommodaties – Expo Houten, stand 2.5.23


Ons adres is:
Malsen Sport en Civiel
Oudenhof 2F
4191 NW Geldermalsen
0345 – 79 52 52
info@malsen.nu

Wilt u uw gegevens aanpassen of deze e-mail niet meer ontvangen?
aanpassen gegevens of afmelden voor nieuwsbrief
Copyright © 2019 malsen, All rights reserved.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je hiervoor hebt aangemeld

Misschien is dit ook iets voor jou