Project voor het voetlicht, Cultuurtechnisch bodemonderzoek bij Boekelsport

Bij de aanleg en het onderhoud en beheer van sportvelden komt veel kijken. Wij beschikken over gespecialiseerde kennis én veel ervaring op dat gebied. Op die kennis en ervaring doet de gemeente Boekel een beroep door ons te vragen om de kwaliteit van zes natuurgrasvelden te controleren.

Velddag

Het zal geen verrassing zijn dat de samenstelling van de bodem een belangrijke rol speelt bij de kwaliteit van de grasmat. Bij een goede bodemstructuur wordt in natte perioden overtollig water snel afgevoerd en blijft er voor droge perioden voldoende water achter. Een optimale structuur zorgt ook voor een goede bodemventilatie. Tijdens een zogenaamde velddag op sportpark De Donk van voetbalvereniging Boekel Sport brachten we de staat van de velden in kaart. We namen grondmonsters om de granulaire samenstelling, dat is de verhouding zand en humus, te bepalen en we controleerden de worteldiepte, de drainage en de vlakheid van de toplaag. De grondmonsters stuurden we naar het laboratorium voor onderzoek. 

Onze bevindingen en de uitslagen van het laboratoriumonderzoek zijn de basis van ons voorstel om de velden te verbeteren en natuurlijk zorgen we er ook voor dat de gemeenten een reële raming van de kosten krijgt.

Misschien is dit ook iets voor jou