Advisering tegengaan infill-verspreiding

Gemeente Houten

Categorie
Civiel
Jaar
2020

Project situatie

Korrels van rubber in kunstgrasvelden kunnen door verspreiding en uitloging van stoffen belastend zijn voor het milieu in de directe omgeving van het kunstgrasveld. Dat is inmiddels voor diverse onderzoeken aangetoond. In opdracht van de gemeente Houten keken wij welke maatregelen clubs kunnen nemen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Door goed beheer en onderhoud is het te verminderen. Het regelmatig schoonmaken van de borstelmatten is bijvoorbeeld een hele simpele maatregel. Een andere voorzorgsmaatregel is het plaatsen van slagplanken onderlangs het hekwerk rond de velden. Dit voorkomt dat korrels buiten het veld rollen tijdens onderhoud van het veld.

 

Mark de Jong

Directeur Malsen
Hoewel het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om verspreiding van de korrels buiten de velden te voorkomen, zijn er wel manieren om het zoveel mogelijk tegen te gaan

Ontdek andere projecten

Project: Renovatie kunstgrasveld s.v. Walcheren in Vlissingen

Categorie: Civiel

"Malsen is vanaf het begin bij dit project betrokken. We verzorgden het bestek, het ontwerp, begeleidden de keuze voor de aannemer en we waren actief in de uitvoeringsbegeleiding."

Project: Begeleiding onderhoud sportaccommodaties

Categorie: Sport

"Als specialist in sportvelden kunnen we verenigingen en gemeenten adviseren over aanleg en onderhoud van zowel natuur- als kunstgrasvelden."