Advisering tegengaan infill-verspreiding

Gemeente Houten

Categorie
Civiel
Jaar
2020

Project situatie

Korrels van rubber in kunstgrasvelden kunnen door verspreiding en uitloging van stoffen belastend zijn voor het milieu in de directe omgeving van het kunstgrasveld. Dat is inmiddels voor diverse onderzoeken aangetoond. In opdracht van de gemeente Houten keken wij welke maatregelen clubs kunnen nemen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Door goed beheer en onderhoud is het te verminderen. Het regelmatig schoonmaken van de borstelmatten is bijvoorbeeld een hele simpele maatregel. Een andere voorzorgsmaatregel is het plaatsen van slagplanken onderlangs het hekwerk rond de velden. Dit voorkomt dat korrels buiten het veld rollen tijdens onderhoud van het veld.

 

Mark de Jong

Directeur Malsen
Hoewel het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om verspreiding van de korrels buiten de velden te voorkomen, zijn er wel manieren om het zoveel mogelijk tegen te gaan

Ontdek andere projecten

Project: Renovatieklussen voetbalverenigingen

Categorie: Sport

"Naast de renovatiewerkzaamheden hebben we ook de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, zodat de verenigingen qua onderhoud weer precies weten waar ze aan toe zijn."

Project: Advisering aanleg padelbanen

Categorie: Sport

"Tijdens de laatste renovatie is er met afgegraven grond een wal gemaakt. Op die plaats wil de club nu een padelbaan aanleggen"