Meerjarenonderhoudsplan sportparken

Gemeente Renkum

Categorie
Sport
Jaar
2020

Project situatie

Binnen de gemeente Renkum speelt de privatisering van de sportparken Wilhelmina en de Bilderberg. Malsen maakte een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) inclusief een geactualiseerde kostenraming voor de jaarlijkse onderhoudskosten en een meerjarenraming voor investeringen en renovaties over de periode 2021-2051 voor sportpark Wilhelmina. In het MJOP staat beschreven wat de staat van de velden is en wat er moet gebeuren om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken en te behouden. Dit onderhoudsplan is de basis voor de gesprekken die de gemeente, de toekomstig beheerder en de verenigingen gaan voeren over het faciliteren van de sport binnen de gemeente Renkum.

Mark de Jong

Directeur Malsen
Op basis van dit rapport kunnen de betrokken partijen fundamentele keuzes maken met betrekking tot de voortgang van de privatisering.

Ontdek andere projecten

Project: Renovatieklussen voetbalverenigingen

Categorie: Sport

"Naast de renovatiewerkzaamheden hebben we ook de meerjarenonderhoudsplannen geactualiseerd, zodat de verenigingen qua onderhoud weer precies weten waar ze aan toe zijn."

Project: Verbeteren grondomgeving Fioretti College Lisse

Categorie: Civiel

"Wij gaven advies en waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het ophogen van het terrein en aanleggen van drainage."