Meerjarenonderhoudsplannen sportcomplexen

Gemeente West Betuwe

Categorie
Sport
Jaar
2021

Project situatie

Na de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de gemeente West Betuwe, maakte Malsen voor 26 buitensportaccommodaties (voetbal, hockey, korfbal en tennis) in de nieuwe gemeente een meerjarenonderhoudsplan (mjop) waarin naast de onderhoudskosten voor dertig jaar ook de dagelijkse kosten (dmjop) zijn opgenomen.

Mark de Jong

Directeur Malsen
De gemeente heeft nu inzicht in de uit te voeren terugkerende onderhoudswerkzaamheden en de organisatie en benodigde capaciteit om aan de gestelde kwaliteitsnormen te (blijven) voldoen.

Ontdek andere projecten

Project: Oplossen waterproblemen evenemententerrein Zevenbergen

Categorie: Civiel

"Als specialist in natuurgras is het renoveren van het grasveld door middel van grondverbetering, het aanbrengen van nieuwe drainage en het verbeteren van de bodemstabiliteit en prachtige klus voor Malsen."

Project: Renovatie vier kunstgrasvelden

Categorie: Sport

"Een mooi project waar we vier velden tegelijk onder handen namen, waarbij we natuurlijk rekening hielden met de verschillen in voetbal- en hockeyvelden."