Oplossen waterproblemen hoofdveld met natuurgras

KFC Witgoor - Dessel (België)

Categorie
Sport
Jaar
2020

Project situatie

Voetbalclub KFC Witgoor Sport in Dessel kampte met wateroverlast op het hoofdveld dat in 2019 was aangelegd. In eerste instantie voerde Malsen een cultuurtechnisch onderzoek uit naar de oorzaak. Er bleek een zogenaamde capillaire breuk in de toplaag te zitten. De poriën in de grond werden geblokkeerd door een te harde toplaag waardoor het water niet weg kon. Het gevolg was een veld dat lang nat bleef en het gras kon geen diepe wortels ontwikkelen. Op basis van het onderzoek stelden we aanbevelingen op en mochten die als hoofdaannemer ook uitvoeren.

Mark de Jong

Directeur Malsen
Bij dit project werd een beroep gedaan op onze ervaring op het gebeid van advies en contracting. In die combinatie ligt ook onze kracht.

Ontdek andere projecten

Project: Groen buiten de stadsring renoveren

Categorie: Civiel

"Het werk wordt uitbesteed aan de Werkbrigade, een initiatief van de gemeente om werkzoekenden terug te brengen in het arbeidsproces."

Project: Renovatie Rembrandtpark stadsdeel Nieuw-West

Categorie: Civiel

"Op basis van ons verbetervoorstel is er nu een park waar mens en dier plezier aan beleven en dat ook nog eens duurzaam en kostenefficiënt wordt beheerd."