Oplossen waterproblemen hoofdveld met natuurgras

KFC Witgoor - Dessel (België)

Categorie
Sport
Jaar
2020

Project situatie

Voetbalclub KFC Witgoor Sport in Dessel kampte met wateroverlast op het hoofdveld dat in 2019 was aangelegd. In eerste instantie voerde Malsen een cultuurtechnisch onderzoek uit naar de oorzaak. Er bleek een zogenaamde capillaire breuk in de toplaag te zitten. De poriën in de grond werden geblokkeerd door een te harde toplaag waardoor het water niet weg kon. Het gevolg was een veld dat lang nat bleef en het gras kon geen diepe wortels ontwikkelen. Op basis van het onderzoek stelden we aanbevelingen op en mochten die als hoofdaannemer ook uitvoeren.

Mark de Jong

Directeur Malsen
Bij dit project werd een beroep gedaan op onze ervaring op het gebeid van advies en contracting. In die combinatie ligt ook onze kracht.

Ontdek andere projecten

Project: Aanleggen kunstgrasvelden

Categorie: Sport

"Het lukte om de knelpunten te benoemen en op te lossen. Na de second opinion mochten wij het projectmanagement en een deel van de directievoering verzorgen."

Project: Meerjarenonderhoudsplan sportparken

Categorie: Sport

"Op basis van dit rapport kunnen de betrokken partijen fundamentele keuzes maken met betrekking tot de voortgang van de privatisering."