Renovatie sportaccommodatie

DeetosSnel

Categorie
Sport
Jaar
2019

Project situatie

DeetosSnel is een korfbalvereniging die in 2019 het 100-jarig bestaan kon vieren op een gerenoveerd sportpark. Met het oog op de nieuwe maatvoering van korfbalvelden besloot de gemeente tot een renovatie van het buitenterrein van het sportpark. Malsen was verantwoordelijk voor de voorbereiding en directie en toezicht van dit project.

Twee kunstgrasvelden volgens de oude maatvoering werden vervangen door nieuwe velden met de juiste maten en er kwamen drie nieuwe pupillenvelden. Eén van de kunstgrasvelden is zo aangelegd dat er nog een looppad naast de velden gerealiseerd kon worden. Hierdoor werd er een Centre Court gecreëerd. Daarnaast is ook de overige buitenruimte gerenoveerd. De lavaondergrond die onder een van de oude velden lag, is hergebruikt voor het nieuwe deel van de parkeerplaats. Het zand van de huidige velden is uitgeklopt en ook weer hergebruikt.

 

Mark de Jong

Directeur Malsen
In overleg met de gemeente en de vereniging hebben wij een vlekkenplan opgesteld met de nieuwe indeling. Na het voorlopige en definitieve ontwerp hebben we een Programma van Eisen uitgewerkt en het bestek geschreven. De vereniging heeft nu weer een toekomstbestendig sportpark waarmee ze jaren vooruit kunnen.

Ontdek andere projecten

Project: Veldinspectie

Categorie: Sport

"Regelmatige inspectie van kunstgrasvelden voorkomt klachten over de sporttechnische eigenschappen van de velden."

Project: Meerjarenonderhoudsplan sportparken

Categorie: Sport

"Op basis van dit rapport kunnen de betrokken partijen fundamentele keuzes maken met betrekking tot de voortgang van de privatisering."