Verbeteren grondomgeving Fioretti College Lisse

Gemeente Lisse

Categorie
Civiel
Jaar
2020

Project situatie

Bij het sportterrein van het Fioretti College was er veel wateroverlast doordat het terrein lager lag dan het omliggende maaiveld en waterpeil. Wij onderzochten de stand van zaken en brachten advies uit om de problemen op te lossen. Een en ander ging gelijk op met de herontwikkeling van de locatie in verband met nieuwbouw van de school.

 

Mark de Jong

Directeur Malsen
Wij gaven advies en waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het ophogen van het terrein en aanleggen van drainage.

Ontdek andere projecten

Project: Groen buiten de stadsring renoveren

Categorie: Civiel

"Het werk wordt uitbesteed aan de Werkbrigade, een initiatief van de gemeente om werkzoekenden terug te brengen in het arbeidsproces."

Project: Oplossen waterprobleem op korfbalveld, advies regulier onderhoud, uitvoeren specialistisch onderhoud

Categorie: Sport

"Als sponsor dragen wij deze club een warm hart toe en daarom blijven de club ondersteunen bij het reguliere onderhoud."