Verbeteren grondomgeving Fioretti College Lisse

Gemeente Lisse

Categorie
Civiel
Jaar
2020

Project situatie

Bij het sportterrein van het Fioretti College was er veel wateroverlast doordat het terrein lager lag dan het omliggende maaiveld en waterpeil. Wij onderzochten de stand van zaken en brachten advies uit om de problemen op te lossen. Een en ander ging gelijk op met de herontwikkeling van de locatie in verband met nieuwbouw van de school.

 

Mark de Jong

Directeur Malsen
Wij gaven advies en waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het ophogen van het terrein en aanleggen van drainage.

Ontdek andere projecten

Project: Extra TPE aanbrengen op kunstgrasvelden in Rotterdam - Coördineren renovatieprojecten

Categorie: Sport

Project: Renovatie sportaccommodatie

Categorie: Sport

"In overleg met de gemeente en de vereniging hebben wij een vlekkenplan opgesteld met de nieuwe indeling. Na het voorlopige en definitieve ontwerp hebben we een Programma van Eisen uitgewerkt en het bestek geschreven. De vereniging heeft nu weer een toekomstbestendig sportpark waarmee ze jaren vooruit kunnen."