Projecten voor Gemeente Delft

Project: TU DelftDe Mekelweg in Delft was door druk auto- én fietsverkeer een onveilige plek. Er werd besloten om van dit ‘autodomein’ een voetgangersgebied te maken. De herinrichting en realisatie van de volgende projecten lag in handen van Malsen Sport en Civiel:

  • bouw van ombouw Mekelweg naar Mekelpark
  • realisatie diepriool met pompgemaal voor de vuilwaterafvoer
  • aanleg natuursteenverhardingen ‘de nieuwe delft’ als verbindingen tussen de faculteiten
  • herinrichting pleinen en parken binnen het Mekelpark
  • aanleg brug voor de verbinding tussen IO-plein en Mekelpark
  • herinrichting buitenruimte van de faculteit Bouwkunde

Malsen Sport & Civiel
T: 0345 - 79 52 52
E: info@malsen.nu

twitter   twitter   linkedin

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief