Projecten voor Gemeente Haarlem

Project: Bouw- en woonrijp maken van het Droste-terrein in Haarlem

In Haarlem is een aantal verouderde fabrieksterreinen herontwikkeld, waaronder de misschien wel het meest tot de verbeelding sprekende locatie, de voormalige chocoladefabriek van Droste. Malsen Sport en Civiel maakte het voormalige Drosteterrein bouw- en woonrijp en voerde de volgende werkzaamheden uit:

  • sanering van het terrein
  • aanbrengen damwandkuipen voor de bebouwing
  • grondwerk
  • aanbrengen rioleringssystemen voor vuil- en hemelwater
  • aanbrengen verhardingen
  • groenvoorziening

Malsen Sport & Civiel
T: 0345 - 79 52 52
E: info@malsen.nu

twitter   twitter   linkedin

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief