Voorkom verspreiding infill

Voorkom verspreiding infill, voorkom milieuvervuiling.

Onlangs is er een rechtszaak geweest over de verspreiding van rubbergranulaat de infill van kunstgrasvelden, hier is gebleken dat er te weinig maatregelen werden getroffen om verspreiding en verontreiniging buiten de kunstgrasvelden te voorkomen.

Vooral bij de oudere SBR velden speelt de  problematiek dat SBR zich gemakkelijk verspreid buiten de velden.

Wij vinden het erg belangrijk dat verspreiding wordt voorkomen, dit zodat er geen verontreiniging meer zal ontstaan door de infill buiten de kunstgrasvelden. Zo zijn er diverse oplossingen om verspreiding te voorkomen.

Maatregelen voorkomen verspreiding infill:

  • Het aanbrengen van kantplanken, een verhoogde kantopsluiting langs een veld of langs het pad rond het veld.
  • Het aanbrengen van een aluminiumstrip
  • Het aanbrengen van een slibvang in het rioolstelsel en het verantwoord afvoeren van het slib
  • Het aanpassen van het beheer, het op een juiste wijze verzamelen van blad en afval op het veld en het op een verantwoordelijke manier afvoeren
  • Het schoonmaken van machines na onderhoud op het veld
  • Bij het bladblazen er zorg voor dragen dat het blad op het veld blijft en deze afvoeren als afval
  • Afval afkomstig uit kolken rond een veld op een gecontroleerde manier afvoeren, in dit geval zal het afval moeten worden ontdaan als restafval
  • Zorgen voor een goede schoonloopvoorziening bij de in- en uitgang. Let er wel op dat je deze schoonloopvoorziening tijdig reinigt/ schoonmaakt
  • Het opstellen van eenduidige onderhouds- en gebruiksrichtlijnen

Misschien is dit ook iets voor jou