Waterberging.

Steeds vaker in Nederland hebben wij te maken met een hoosbui wat op vele plaatsen voor wateroverlast zorgt. Dit kan vervelende gevolgen hebben, ondergelopen straten, winkels of huizen maar ook verzakkingen in verharding en straatwerk is hiervan het gevolg. Er is een manier om deze overlast tegen te gaan, namelijk een waterberging. Hiervan zijn er verschillende varianten/systemen die er zorg voor kunnen dragen dat het water wordt opgevangen. Het water kan dan langzaam weglopen of er kan voor gekozen worden om in drogere tijden het water op te slaan en te hergebruiken wanneer nodig is. De diversiteit van deze systemen zorgt ervoor dat het uitermate geschikt is om per direct, ontstane en/ of voorziene wateroverlast problemen op te lossen. Tevens is er ook gedacht aan een stuk duurzaam.

Steeds vaker in Nederland hebben wij te maken met een hoosbui wat op vele plaatsen voor wateroverlast zorgt. Dit kan vervelende gevolgen hebben, ondergelopen straten, winkels of huizen maar ook verzakkingen in tegels is hiervan het gevolg. Nu is er een manier om deze overlast tegen te gaan, namelijk een waterberging. Hiervan zijn er verschillende varianten/systemen die er zorg voor kunnen dragen dat het water wordt opgevangen. Het water kan dan langzaam weglopen of er kan voor gekozen worden om in drogere tijden het water op te slaan en te hergebruiken wanneer nodig is. De diversiteit van deze systemen zorgt ervoor dat het uitermate geschikt is om per direct, ontstane en/ of voorziene wateroverlast problemen op te lossen. Tevens is er ook gedacht aan een stuk duurzaam. Zo zijn er verschillende systemen, een paar voorbeelden zijn: infiltratiekratjes, hydrorock, bloc etc.

Heeft u vragen over deze systemen of wenst u meer informatie? Mail dan naar info@malsen.nu

Misschien is dit ook iets voor jou