Waterpas en Malsen Sport en Civiel samen pakken we de bal op

Samen pakken we de bal op.

Civieltechnisch Advies Bureau Waterpas en Malsen Sport en Civiel zijn onlangs een samenwerking aangegaan om meer gebruik te maken van elkaars expertise.
Namens Malsen Sport en Civiel en Waterpas ondertekenden Mark de Jong en Barry Scherpenberg de samenwerkingsovereenkomst.
Beide bedrijven hebben de missie om vooral praktisch te adviseren in het belang van de klant.
Met deze samenwerking kunnen we de bestaande en nieuwe klanten nog breder adviseren of het nu gaat om de aanleg en renovatie van sportcomplexen, of de civieltechnische advisering bij gebiedsontwikkelingen.

Voor meer informatie kijk op www.waterpas.nl en www.malsen.nu

Misschien is dit ook iets voor jou