Zorgplicht

Zorgplicht, voor wie dan?

Korrels van rubber in kunstgrasvelden kunnen door verspreiding en uitloging van stoffen belastend zijn voor het milieu in de directe omgeving van het kunstgrasveld. Dat is inmiddels voor diverse onderzoeken aangetoond. Het is nu belangrijk dat we de wettelijke zorgplicht serieus gaan nemen, maar voor wie geldt die zorgplicht?

Milieuminister Stientje van Veldhoven gaf in antwoord op vragen in de Tweede Kamer aan dat de zorgplicht een dubbele inhoud heeft. In de eerste plaats gaat het om het voorkomen dat er korrels buiten het veld terechtkomen. In de tweede plaats moet de terreineigenaar, als vervuiling zich toch voordoet, de bodem saneren om de gevolgen te beperken of zoveel mogelijk ongedaan te maken. Zolang er nog geen kunstgrasvelden mogelijk zijn zonder korrels of eventueel met biologisch afbreekbare korrels vindt zij de toepassing van SBR geen probleem als maar wordt voldaan aan de zorgplicht.

Die zorgplicht wordt beschreven in onder andere artikel dertien van de Wet bodembescherming (Wbb). Het komt er dus op neer dat iedereen die iets op of in de bodem doet zich bewust moet zijn van de (mogelijke) negatieve gevolgen voor het milieu en die gevolgen moet voorkomen of als het toch mis gaat de gevolgen moet beperken en zoveel mogelijk ongedaan moet maken.

Bij de aanleg van kunstgrasvelden is sprake van het toepassen van materialen op of in de bodem, onder andere door de infill en de steenachtige bouwstoffen voor de sporttechnische laag van een veld.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Wij vinden dat de zorgplicht niet alleen bij de beheerders ligt. Alle betrokken partijen kunnen een steentje bijdragen, van kunstgrasleveranciers, aannemers, adviseurs en kennisinstellingen tot gemeenten, sportbedrijven en veldgebruikers. 

Iedereen kan meedenken en -doen in het voorkomen van schade. Het begint al bij het ontwerp en de aanleg. Door te kiezen voor een aantal technische maatregelen in de ontwerpfase kan er bij de aanleg al rekening mee gehouden worden. Ook bij het opruimen en renoveren van kunstgrasmatten kan door zorgvuldig handelen schade worden voorkomen en natuurlijk spelen juist beheer, onderhoud en een verantwoordelijk gebruik van de velden een belangrijke rol.

Alternatieven

Kurk of kokos kunnen alternatieven zijn voor rubberkorrels. Beide materialen worden minder makkelijk verspreid, maar ook dit zijn bodemvreemde materialen waarvan verspreiding niet wenselijk is. Vanuit de overheid is er 1,5 miljoen euro in onderzoek naar milieuvriendelijke infilltoepassingen gestoken en de verwachting is dat zo’n toepassing er begin 2021 kan zijn, maar dat mag geen reden zijn om achterover te leunen en af te wachten. Laten we daarom gezamenlijk blijven nadenken over alternatieven.

Misschien is dit ook iets voor jou